Blogs

Monday, bloody Monday

Peace never comes alone. It always brings its friend chaos along.

Geen water vir tee nie

Vir ’n wonder is daar lewe in Eksdom se netwerk en ek en die Engelsman benut hierdie rare bonus terdeë.

In my daughter’s eyes

I thought the prospect of being a parent was nerve wracking, until I found out it was a girl.

Kom ons red Emmawillielênie

Ek sit verlede week om die tafel saam met invloedryke besigheidsmanne en oor ’n pak biltong word idees heen en weer gegooi.

Don’t worry, be happy

The reason I’m starting to go grey is because I kind of try and stress my problems away.

Father and farther

Elton John said it best in Lion King when he sang ‘It’s the circle of life’

Wat erf ons kinders?

Oor ’n paar weke word Erfenisdag in alle erns gevier

Where is the love?

I remember it all like it was yesterday: 20 years old and filled with hope and ignorance

Wees ’n inspirasie

“Ek weet my lewe gaan kort wees, maar ek gaan ’n goeie lewe hê.”
Top